top of page

Fizioterapija na delovni nalog

V Fizioterapiji Reven opravljamo storitve ambulante fizioterapije na podlagi delovnega naloga v okviru zavarovanja ZZZS ali napotnice za specialistični

pregled pri fiziatru, izdane s strani osebnega zdravnika.

Pacienta vpišemo v čakalno knjigo in ga povabimo na

terapijo v času veljavnosti naloga.

Zasebni koncesionarji smo del mreže javnega zdravstva.

To za paciente pomeni povsem enak obseg pravic, ki jih

krije obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ter enaka obravnava pacienta.

Skladno z zakonom o pacientovih pravicah se vrši nadzor

nad storitvijo, se vodijo čakalne dobe ter se spoštuje vsa veljavna zakonodaja.

Terapije na delovni nalog

​​​

 

 

 

 

Kako se naročim, vpišem v vašo čakalno vrsto?

      izven delovnih ur ga odložim v nabiralnik pred našimi prostori ali pa ga

      pošljem po pošti (pripis: za naročanje). 

  • Naročanje in rezervacije po telefonu in z elektronsko pošto ni mogoče!

  • Pozoren sem na to, da delovni nalog lahko zapade

  • (Hitro, redno: v roku 21 dni; Zelo hitro: 7 dni), zato ga v tem času oddam.

  • V nasprotnem primeru ga moram podaljšati pri osebnem zdravniku, fiziatru ...

  • Na delovni nalog OBVEZNO zapišem svojo številko ali e-mail naslov za kontakt.

  • V roku nekaj dni prejmem klic ali e-poštno sporočilo z obvestilom o datumu in uri prve fizioterapevtske obravnave. Uvrstitev v čakalni seznam poteka v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah  Zakona  o pacientovih pravicah (ZpacP-A, Uradni list RS, št. 55/17)

 

Več o čakalnih dobah

Čakalna doba določena s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

  • za napotitve z oznako REDNO: do 180 dni

  • za napotitve z oznako HITRO: od 40 do 120 dni

  • za napotitve z oznako ZELO HITRO: od 14 do 45 dni

Podatki o čakalnih dobah so dostopni tudi na spletnem portalu eZdravje.

Čakalna doba ni odvisna od fizioterapevtov in se spreminja glede na povpraševanje, zato lahko pride do odstopanj od objavljene čakalne dobe.

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo. Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v Fizioterapiji Reven, boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi.

Zelo hitro: DECEMBER 2023
Hitro: JULIJ 2024
Redno: AVGUST 2024

PROTIBOLEČINSKA FIZIKALNA TERAPIJA

- Nizko intenzivni laser

- Terapevtski ultrazvok

- Elektromagnetna terapija

- interferenčni tokovi

- TENS

- diadinamski tokovi

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Nika Kovač, dipl. ft.

Za vse, ki težko čakate na vrsto preko delovnega naloga in bi radi predhodno opravili nekaj terapij pred naročenim terminom ter želite terapijo opraviti kot samoplačnik, smo vam na voljo na

 064 252 802.

bottom of page